Punkty Wymiany Walut Wirtualnych

O franczyzie – Punkty Wymiany Walut Wirtualnych

Unicoin.fi reprezentuje system do transakcji kryptowalut, który został zaprojektowany z myślą o umożliwieniu osobom bez zaawansowanej wiedzy na temat kryptowalut generowania przychodów z ich wymiany.

 

Unicoin.fi oferuje możliwość łatwego założenia punktu do wymiany kryptowalut albo rozbudowy istniejącej działalności, takiej jak kantor, serwis telefonów, punkt usług płatniczych lub sklep osiedlowy, a także akceptacji płatności w kryptowalutach. W ramach współpracy z Unicoin.fi, osoba ta staje się Partnerem, z pełną swobodą w ustalaniu wysokości pobieranej prowizji. Dla istniejących przedsiębiorców, to świetny sposób na zdywersyfikowanie źródeł przychodów.

Pomoc dla przedsiębiorcy

 • fi zapewnia system do transakcji kryptowalut (POS oraz specjalistyczne oprogramowanie),
 • szkolenie online dotyczące obsługi systemu Unicoin.fi,
 • pomoc techniczną,
 • promocję lokalizacji na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i na największej globalnej platformie z punktami wymiany kryptowalut,
 • dostęp do ponad 20 kryptowalut w systemie Unicoin.fi,
 • pełny wgląd w status i przebieg transakcji,
 • zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi, procedury gwarantujące bezpieczeństwo prawne i finansowe,
 • możliwość realizacji transakcji i ustalania kursów bezpośrednio na stronie internetowej partnera,
 • procedury antyprania pieniędzy (AML),
 • możliwość indywidualnego ustalania prowizji przez partnera w zakresie od 0,5% do 10%

Szacowany koszt inwestycji

 • 0 PLN (Unicoin.fi nie wymaga od partnera inwestycji w zakup sprzętu czy oprogramowania),
 • kaucja zwrotna na sprzęt wynosząca około 1200 zł (zależnie od kursu EUR),
 • opcjonalny depozyt zwrotny zapewniający fundusze na rozpoczęcie obsługi transakcji kupna kryptowalut (kwota depozytu jest ustalana indywidualnie z partnerem, ale nie mniej niż 4500 zł),
 • brak opłat licencyjnych.

Kryteria do współpracy

 • wymagane jest zaświadczenie o niekaralności,
 • należy prowadzić działalność gospodarczą lub być gotowym do jej założenia,
 • należy dysponować lokalem, który jest otwarty w stałych godzinach.

Szczegóły o firmie

Punkty własne:  1

Punkty franczyzowe:  2

BTW YOLO MATE sp. z o.o.

Romana Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław

+48 698 755 144

hello@unicoin.pl

unicoin.pl

Osoba do kontaktu dla zainteresowanych:

Robert Warszewski

UDOSTĘPNIJ: