McDonald’s

O franczyzie – McDonald's

McDonald’s jest globalnie uznawanym symbolem, a jego propozycja franczyzowa opiera się na solidnym, wielokrotnie sprawdzonym modelu biznesowym, który przynosi sukces od długiego czasu. Jako beneficjent franczyzy, uzyskasz pełne szkolenie, wsparcie na każdym kroku i specjalistyczną pomoc w prowadzeniu lokalu gastronomicznego. Gwarantujemy Ci dostęp do zaufanych partnerów, z którymi jesteśmy dumnie związani. Od trzech lat intensywnie rozwijamy usługę dostawy. Wszystko to sprawia, że co trzecia restauracja naszej sieci świadczy usługi dostaw.

 

McDonald’s to:

 • Globalnie rozpoznawalna marka.
 • Stabilny model biznesowy, nasz sekret sukcesu.
 • Wyraźna koncepcja rozwoju.
 • Wsparcie i szkolenia.
 • Zobowiązanie do jakości produktów i odpowiedzialności społecznej.

Pomoc dla przedsiębiorcy

W McDonald’s wzajemne wsparcie i ścisła współpraca są fundamentem systemu, niezależnie od sytuacji gospodarczej. McDonald’s pozyskuje nieruchomości, planuje i realizuje inwestycje. Gwarantuje wszechstronne szkolenia i profesjonalne wsparcie doradców. Dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą z franczyzobiorcami. Prowadzi wspólne kampanie marketingowe i promocyjne. Ma sprawdzoną sieć dostawców. Wspiera przy zakupie usług dla restauracji.

Szacowany koszt inwestycji

Wymagany kapitał własny wynosi 2 mln zł

Jako kapitał własny rozpatrujemy niezobowiązane finanse franczyzobiorcy; nie mogą to być środki pożyczone (nawet pod zastaw nieruchomości), nieformalne darowizny, udziały „cichego wspólnika”. Kapitał własny może pochodzić z aktywów franczyzobiorcy (np. firma, nieruchomość) przeznaczonych do sprzedaży.

 

Opłata licencyjna wynosi 45 tys. dolarów

Przy założeniu, że umowa franczyzowa jest zawierana na 20 lat.

 

Opłaty regularne

Każdego miesiąca licencjobiorca dokonuje wpłat na rzecz franczyzodawcy: opłatę franczyzową, marketingową oraz czynsz za korzystanie z lokalu (zależny od lokalizacji), który jest własnością centrali.

Kryteria do współpracy

 • Franczyzobiorcą może być jedynie osoba fizyczna (wykluczamy możliwość posiadania franczyzy przez wieloosobowe spółki), z wyższym wykształceniem, doświadczeniem w kierowaniu dużym zespołem, gotowa do relokacji.
 • Franczyzobiorca musi posiadać co najmniej 2 mln zł kapitału własnego (nie mogą to być środki z pożyczki, jednak pożyczka może być zaciągnięta na pokrycie pozostałej kwoty inwestycji).
 • Franczyzobiorca musi być gotowy do bezpośredniego zarządzania restauracją, którą otrzyma na podstawie umowy.
 • Przed podpisaniem umowy, kandydat na franczyzobiorcę przechodzi długotrwałe szkolenie, zarówno praktyczne, jak i teoretyczne, obejmujące wszystkie aspekty prowadzenia restauracji McDonald’s.
 • Umowa franczyzowa jest zawierana na 20 lat i dotyczy konkretnej restauracji McDonald’s. Opłata licencyjna to jednorazowy koszt 45 tys. dolarów.
 • Z reguły, franczyzobiorca przejmuje jedną z istniejących restauracji McDonald’s.
 • Inwestorem w nieruchomość (budynek restauracji) jest McDonald’s Polska Sp. z o.o.
 • Decyzje dotyczące lokalizacji restauracji podejmuje wyłącznie McDonald’s Polska Sp. z o.o.
 • Co miesiąc franczyzobiorca wpłaca na rzecz franczyzodawcy trzy opłaty: franczyzową, marketingową oraz czynsz za korzystanie z lokalu, który jest własnością centrali.

Szczegóły o firmie

Punkty własne:  51  (stan na koniec 2022)

Punkty franczyzowe:  466  (stan na koniec 2022)

McDonald’s Polska sp. z o.o.
Marynarska 15, 02-674 Warszawa
+48 22 211 58 26
licencja@pl.mcd.com
mcdonalds.pl

Osoba do kontaktu dla zainteresowanych:

Krzysztof Stępień – Franchising Manager

UDOSTĘPNIJ: