Hausformator – Sprzedaż domów

O franczyzie – Hausformator - Sprzedaż domów

CO TO JEST HAUSFORMATOR

Hausformator to sieć specjalizująca się w indywidualnym budownictwie mieszkalnym. Wyjątkowo krótki czas realizacji zlecenia, zaledwie 21 dni, wynika z fabrycznej produkcji domów i dostarczania gotowych elementów na działkę klienta. Budowle Hausformator to kombinacja stalowej konstrukcji nośnej i drewnianych ram ścian, przeznaczonych do użytku całorocznego. Modele do 70m2 powierzchni zabudowy (100m2 podłogi) można postawić na zgłoszenie, dzięki czemu klient może otrzymać gotowy dom już po 21 dniach.

 

SZCZEGÓŁY OFERTY FRANCZYZOWEJ

Punkty sprzedaży Hausformator obejmują sklepy i wyspy handlowe. Odgrywają one kluczową rolę w procesie zawierania umów z klientami i częściowych ustaleń dotyczących projektu. Główne zadanie punktów sprzedaży to prowadzenie lokalnej kampanii reklamowej. Dedykowana kampania reklamowa Google Ads pozwala na dotarcie do klientów z obszaru 100 km od miejsca sprzedaży. Strona internetowa jest skonfigurowana w taki sposób, że klienci pozyskani przez kampanię reklamową franczyzobiorcy widzą tylko dane kontaktowe konkretnego punktu sprzedaży.

 

PROWIZJA

Zlecenia w Hausformator obejmują nie tylko budowę domu. Klienci często decydują się na budowę fundamentów, tarasów oraz na korzystanie z innych usług dodatkowych. Prowizja 10% jest naliczana od całkowitej wartości zamówienia.

Pomoc dla przedsiębiorcy

  • Zakładanie wyspy handlowej lub przygotowywanie wyposażenia sklepu.
  • Szkolenie personelu.
  • Materiały promocyjne.

Szacowany koszt inwestycji

Zwrot inwestycji / bilans kosztów

 

Aby uruchomić punkt sprzedaży, konieczne jest posiadanie wkładu własnego: 150 000zł przy wyborze Wyspy Handlowej, 200 000zł przy wyborze Sklepu/Lokalu.

 

Najtańszy dom sprzedawany przez Hausformator kosztuje 200 000zł.

Średnia wartość zamówienia to 350 000zł -> 10% prowizji 35 000zł

Miesięczne koszty prowadzenia wyspy handlowej wynoszą 25 000zł.

W skład kosztów wchodzą zarówno wynagrodzenie pracowników, czynsz za wynajęcie miejsca, jak i lokalna reklama.

 

Przewidywana liczba zamówień z obszaru o promieniu 100km to minimum 2-3 domy miesięcznie, co generuje zysk na poziomie 60 000zł.

 

Sieć fabryk w Polsce ma obecnie zdolność produkcyjną na poziomie 28 domów miesięcznie.

 

Dobrze zarządzana kampania reklamowa oraz profesjonalna postawa pracowników wobec klienta mogą generować zyski nawet powyżej 100 000zł miesięcznie.

Nie istnieją ograniczenia wynikające z możliwości produkcyjnych, gdyż sieć fabryk stale się rozwija.

Kryteria do współpracy

  • Wybór dogodnej lokalizacji.
  • Kapitał początkowy minimum 150 000zł.
  • Zatrudnienie personelu (praca dwuzmianowa).
  • Przestrzeganie procedur Hausformator.
  • Zapoznanie się z umową oraz procedurami.

Szczegóły o firmie

Punkty własne:  2 – lokal w Alejach Bielany we Wrocławiu oraz biuro w Szymanowie

Hausformator sp. z o.o.

Stanisława Leszczyńskiego 4/29

+48 731 009 099

info@hausformator.pl

hausformator.pl

Osoba do kontaktu dla zainteresowanych:

Maria Grażyńska

UDOSTĘPNIJ: